Få offert från företag som kan hjälpa dig

Beskriv behovet

Beskriv vad du vill ha hjälp med

Gratis offerter

Ta emot och jämför
upp till 5 offerter

Välj företag

Välj det företag du vill anlita

Revisor - offertförfrågan för revisor

Revisor är en tjänsteman som företag eller organisationer kan vända sig till för att granska företagets ekonomiska förhållanden. Revisorn verifierar om företagets bokföring utförts korrekt, och intygar i så fall att bokföringen lever upp till de lagar som finns för bokföring i Sverige (eller där företaget eller organisationen är verksam). 

Både stora, mindre och småföretagare kan vända sig till en revisor. Det är lite mer ovanligt att enskilda näringsidkare använder sig av en revisor eftersom firmans storlek är mindre, men det kan såklart finnas tillfällen då det behövs eller anses nödvändigt. 

Offertförfrågan revisor 

En offertförfårga för en revisor är ett effektivt sätt att få en tydlig överblick över priser och tjänster som erbjuds. Att få in flera offerter samtidigt sparar både tid och pengar då man snabbt kan jämföra erbjudanden med varandra och hitta den bästa matchen. Vad behöver just ditt företag? En revisor som kan utföra arbetet så snabbt som möjligt? En revisor med specialiserad kunskap inom ett visst område? Eller kanske en revisor som arbetar geografiskt nära ditt företag? 

Om du som företagare är i behov av en revisor beskriver du dina behov, när tjänsten behövs och var tjänsten behövs. Redovisningsbyråer kan då skicka in offerter med sina erbjudanden. Du ser över dina erbjudanden och hittar det som passar dina behov bäst - både när det gäller tjänster och prisförslag.  

Vad gör en revisor?  

En revisor arbetar med att se över ett företags redovisning. Revisorn går till exempel igenom bokföring och företagets ekonomiska förhållanden - hen utför en så kallad revision. I en revision ingår att den som granskar, revisorn, är oberoende och professionellt kan beskriva hur det ekonomiskt ser ut i företaget. Det kallas revisionsberättelse. I revisionsberättelsen förmedlar revisorn huruvida bokföringen företaget utfört har gjorts korrekt. Om den enligt revisorn är korrekt intygar hen att den är utförd enligt de lagar och krav som finns. Man kan se det som en kvalitetsstämpel för företages ekonomiska förhållanden.

Med hjälp av en revisor kan man alltså kvalitetssäkra det ekonomiska kring sin verksamhet. Det kan användas i kontakt med myndigheter, som Bolagsverket och Skatteverket, men även för att säkerställa goda ekonomiska förhållande i kontakt med kunder, eventuella finansiärer och banker, och leverantörer. Om en finansiär är intresserad av din verksamhet, men vill få en bättre insyn i verksamheten, är en revisionsberättelse ett effektivt sätt att säkra kvalitet, noggrannhet och goda ekonomiska förhållanden. 

Krav på revisor 

Det finns tillfällen då ett företag krävs använda en revisor. Om kravet finns eller inte beror på företages storlek och i vilken form man bedriver verksamheten. Man behöver skicka in en revisionsberättelse tillsammans med sin årsredovisning om två av tre milstolpar är nådda för företaget: man omsätter mer än 3 miljoner konor netto, har mer än tre anställda, och över 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. Det är alltså bara större bolag och företag som måste använda revisor. Föreningar, som bostadsrättsföreningar, har även krav på att ha en revisor. Om föreningen är mindre kan man använda en revisor utan auktoriserad titel, till exempel en medlem i bostadsrättsföreningen, men större föreningar måste vända sig till en godkänd revisor. 

Auktoriserad revisor

Revisor är inte en skyddad titel. Det innebär att den som vill kan kalla sig revisor. Att kalla sig auktoriserad revisor är dock skyddat och kräver viss universitets- eller högskoleutbildning och examen. Titeln är skyddad enligt revisorslagen. Som auktoriserad revisor granskas man med fem års mellanrum för att säkerställa återkommande vidareutbildning allteftersom lagar förändras och god yrkessed. 

När man anlitar en revisor är det alltså viktigt att säkerställa att revisorn är auktoriserad och arbetar utifrån den yrkessed och de lagar och regler som finns. 

 

Våra senaste förfrågningar

Andreas bad om offert för Ekonomi & Juridik - Revisionsbyrå

Vi behöver en person med mycket god erfarenhet att arbeta inom EU då vi verkar i Kroatien med Svenskt bolag. Vi måste även kunna skicka in underlag digitalt då vi är utomlands större delen av året.

eva-lena bad om offert för Ekonomi & Juridik - Revisionsbyrå

årsredovisning som god man

Joel bad om offert för Ekonomi & Juridik - Revisionsbyrå

Enskildfirma som jobbar i Visma Eekonomi.

Behöver hjälp med att bokföra leverantörsfakturor under 2020. Alla dokument finns, ska bara bokföras in till Visma.

Gäller ca 80-90 verifikationer som ska bokföras.

Robert bad om offert för Ekonomi & Juridik - Revisionsbyrå

Deklaration, bokföring, kommanditbolag med två delägare och en enskild firma.
Inga anställda

Amanda bad om offert för Ekonomi & Juridik - Revisionsbyrå

Löpande bokföring, redovisning, deklarationer och lön. Ingen fakturering. 3 anställda, omsättning ca 9 miljoner.

Michael bad om offert för Ekonomi & Juridik - Revisionsbyrå

Inledande arbete med bokföring i nystartat aktiebolag. Inga anställda, beräknar inte omfattande aktivitet under 2023. Värdesätter att alla rutiner kommer på plats så snart som möjligt. Bolaget startades oktober 2022 och har bokföringsår tom 31 dec 2023. Några investeringar mm har genomförts men ej bokförts.…

Johan bad om offert för Ekonomi & Juridik - Revisionsbyrå

Löpande bokföring gentemot leverantörsfakturor,försäljning genom webshop,avstämning mot klarna,swisch,paypal. Inga löner.

sead bad om offert för Ekonomi & Juridik - Revisionsbyrå

Behöver hjälp med korrigeringar samt årsavslut i Visma Eekonomi. Ska gå över till Bokio
Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?
Anmäl ditt intresse här.